txt

Kwalifikacja wstępna pełna

Kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 16 lata (w dniu rozpoczęcia kursu 15 lata i 9 miesięcy).

Ukończenie kursu prawa jazdy dla kategorii A1 oraz zdanie egzaminu państwowego umożliwia:
kierowanie motocyklem o pojemności skokowej do 125cm³, mocy nieprzekraczającej 11kW, stosunku mocy do masy wynoszącym do 0,1kW/kg oraz pojazdami kategorii AM (np. motorowerem, quadem).

Kurs podstawowy dla kat. A1 obejmuje:

  • 30 godzin zajęć teoretycznych
  • 20 godzin zajęć praktycznych

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 16 lata (w dniu rozpoczęcia kursu 15 lata i 9 miesięcy).

Ukończenie kursu prawa jazdy dla kategorii A1 oraz zdanie egzaminu państwowego umożliwia:
kierowanie motocyklem o pojemności skokowej do 125cm³, mocy nieprzekraczającej 11kW, stosunku mocy do masy wynoszącym do 0,1kW/kg oraz pojazdami kategorii AM (np. motorowerem, quadem).

Kurs podstawowy dla kat. A1 obejmuje:

  • 30 godzin zajęć teoretycznych
  • 20 godzin zajęć praktycznych

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 16 lata (w dniu rozpoczęcia kursu 15 lata i 9 miesięcy).

Ukończenie kursu prawa jazdy dla kategorii A1 oraz zdanie egzaminu państwowego umożliwia:
kierowanie motocyklem o pojemności skokowej do 125cm³, mocy nieprzekraczającej 11kW, stosunku mocy do masy wynoszącym do 0,1kW/kg oraz pojazdami kategorii AM (np. motorowerem, quadem).

Kurs podstawowy dla kat. A1 obejmuje:

  • 30 godzin zajęć teoretycznych
  • 20 godzin zajęć praktycznych

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

Kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 16 lata (w dniu rozpoczęcia kursu 15 lata i 9 miesięcy).

Ukończenie kursu prawa jazdy dla kategorii A1 oraz zdanie egzaminu państwowego umożliwia:
kierowanie motocyklem o pojemności skokowej do 125cm³, mocy nieprzekraczającej 11kW, stosunku mocy do masy wynoszącym do 0,1kW/kg oraz pojazdami kategorii AM (np. motorowerem, quadem).

Kurs podstawowy dla kat. A1 obejmuje:

  • 30 godzin zajęć teoretycznych
  • 20 godzin zajęć praktycznych