Dokumenty wymagane do rozpoczęcia kursu:

  • numer PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę)
  • dowód osobisty
  • prawo jazdy (jeżeli jest wymagane dla danej kategorii)

Kurs na prawo jazdy kategorii C

Kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 18 lata (w dniu rozpoczęcia kursu 17 lata i 9 miesięcy).

Ukończenie kursu prawa jazdy dla kategorii oraz zdanie egzaminu państwowego umożliwia:
kierowanie samochodami osobowymi (z przyczepą lekką o wadze do 750kg lub zestawem do 3500kg), a także lekkimi ciężarówkami, których rzeczywista masa całkowita nie przekracza 3,5t. Ponadto posiadacz prawa jazdy kat. B może kierować pojazdami dla kategorii AM, A1 oraz cięgnikiem rolniczym i pojazdami wolnobieżnymi.

Kurs rozszerzony dla kat. C obejmuje:

  • 30 godzin zajęć teoretycznych
  • 31 godzin zajęć praktycznych